Bilder från Bengt Hallbergs konsert den 13/1 2011

Fotograf: Gunnar Eldh